مهارت های مدرس

3dsmax
sketchup
Revit
Rhino
Autocad
Vray
Corona
Arnold

امید نوروزی

طراح و مدرس گرافیک و انیمیشن

معرفی

20 سال سابقه تدریس نرم افزار و مبانی گرافیک و انیمیشن 2 و3 بعدی

موسس مجتمع آموزشی 3 عنصر در غرب ایران