آموزش اتوکد مقدماتی و پیشرفته ۲۰۲۱

بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان

دوره آموزشی جامع مجازی اتوکد نسخخه ۲۰۲۱

پس از آموزش دیدن این دوره به عنوان یک نقشه کش و یا مدلساز مهندسی ( معماری و صنعتی ) توان جذب در بازار کار و یاشغل مورد نظر و متناسب و مرتبط را خواهید داشت.

1
900,000 تومان