درباره 3 عنصر

فروش دوره های آنلاین

موسسه آموزشی  3 عنصر در سال 1385 با بیان جدید و مبتنی بر علم روز ترکیب حدید از اموزش مجازی و حضوری در غرب کشور کار خود را آغاز نمود.از زمان شروع تا کنون جوایز متعددی از از نظر خدمات آموزشی برجسته (از طرف سازمان فنی و حرفه ای ) -رتبه سوم دانشگاه شریف در طراحی خودرو -تریبت کاراموزان برای المپیاد کشوری سال 93 و برپایی اموزش انلاین از سال 94 را میتوان عنوان نمود.

با افق پیش رو و ادامه دور ها ی آموزشی مبتنی بر پلتفرم moodle به ادرس www.class.3onsor.ir کلیه دوره ها قابل دانلود و آموزش ها بصورت مجازی در جریان و در حال برگزاری است.

آموزش مجازی

موسسه آموزشی 3عنصر

دانلود و فروش دوره های آموزشی معماری و گرافیک انلاین

آموزش مجازی

آموزش مجازی

برگزاری دوره های اموزشی معماری و گرافیک انلاین

59 تعداد نظرات
320 شرکت در دوره ها
500 ساعت آموزش
3000 تعداد دانشجویان