دوره طراحی داخلی با نرم افزار ریویت

نوع رویداد :
دوره آموزشی

پایان : شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
( ساعت - ۲۳:۰۰:۰۰ )
برگزاری این رویداد به پایان رسیده است.

speaker
۳۰ نفر
ظرفیت کل
sale-time(1)
۱۸۲۹۳ روز
مدت برگزاری
cloud-computing
کرمانشاه
شهر برگزاری

دوره طراحی داخلی با نرم افزار ریویت

توسط admin
-- آخرین بروزرسانی : 02-06-2019
operator محل برگزاری : کرمانشاه/سه راه شریعتی مجتمع اداری آرکان طبقه اول واحد دوم