انتشار نسخه ۴ کرونا
آخرین به روز رسانی ها برای رندرر معروف کرونا برای مکس

در اخرین ویدیو منتشره توسط سایت کرونا تغیرات و امکانات جدیدی به برنامه اضافه شده که برای کاربران در آخر آزادی عمل بیشتر تست و آزمون خطای کمتر را به ارمغان می آورد

  • فوکس در کادر رندر بر روی شکل  انتخابی
  • انتخاب اشکال در  در کادر رندر
  • رندر caustic بصورت دقیق و سریع (قبلا مشکل بسیار بود)
  • استفادهزا  denoiser شرکت intel برای ازبین بردن نویز تصویر
  • ….

سری به این آدرس بزنید

 

دیدگاه خود را ارسال کنید...