یکی از ویژگی های رندرر های امروزی بغیر از گرفتن رندر خروجی بر مبنای فیزیک  توانایین خروجی گرفتن ثابت و متحرک بصورت غیر وافعی یا NPR و بطور کامل none photo realistic render  است که در اکثر رنددرها  این قابلیت با عنوان های رندر toon و … شناخته میشود

در بلندر  همه امکانات  در آن به صورت متن باز هست این ابزار میتواند بصورت رندر یا بصورت بلادرنگ در خروجی های سبک دار کارتونی و یا تکنیکی را با چند node در اختیار شما قرار دهد.

برای دیدن ویدیو روی این لینک کلیک نمایید

دیدگاه خود را ارسال کنید...