پایان راه mono develop  در  Unity

اخبار موتور بازی سازی unity

از نسخه 2018.1 در برنامه موتور بازی سازی unity کامپایلر برنامه با نام اختصاری Monodevelop دیگر توسعه و پشتیبانی نخواهد شد.

موتور بازی سازی unity

بر اساس گفته های سازندگان از نسخه بعدی دیگر این کامپایلر دیگر توسعه داده نخواهد شد ودلیل عتوان شده از جانب آنها به پشتیبانی نکردن از از آخرین تغیرات و بهینه سازی ها ی C# و همینطور نداشتن قابلیت خطا گیری debugging کدهای C# در نسخه جدید .net4,6 هست که در نهایت منجر به حذف و کنار گذاشته شدن این ابزار در نسخه جدید شده است

C# IDE Alternatives

در کنار برنامه اصلی visual stuidio که قرار به استفاده از آن در Unity گرفته شده است Ide هادی دگیری نیز وجود دارند که میتوان از آنها اسم برد

Visual Studio Code (Windows, macOS, Linux)

Unity supports opening in scripts in Visual Studio Code when selected as an external script editor in the preferences. See Unity Development with VS Code for details. The following also have to be installed for C# code editing and Unity C# debugging support.

JetBrains Rider (Windows, macOS, Linux)

Unity supports opening in scripts in JetBrains Rider when selected as an external script editor in the preferences.

Rider is built-in on top of ReSharper and includes most of its features. It also supports all the latest C# 6.0 features as well C# debugging on the .NET 4.6 scripting runtime in Unity. See Rider. Cross-platform IDE for Unity for details.

دیدگاه خود را ارسال کنید...